Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Szafa
Na pewno wielu z was nigdy sie nie zastanawia??o, ??e wi?kszo??? osób prawor?cznych porz?dkuje swoja szaf? zawsze w ten sam sposób, a mianowicie koszule, bluzki, p??aszcze i kurtki wiesza przodem w praw? stron?.
Jest to oczywi??cie zrozumia??e, w tak powieszonych koszulach i innych rzeczach ??atwo praw? r?k? odpina? guziki, zatrzaski i zamki, a tak??e zdejmowa? ubrania z wieszaków.

Chc?c stworzy? przyjazn? szaf? dla dziecka lewor?cznego, nie potrzeba zbyt wiele wysi??ku. Wystarczy po prostu odwróci? ubrania w przeciwn? stron?. W tym celu nale??y z??apa? tak wieszak, aby haczyk by?? odwrócony ty??em do ciebie, a ubrania odwrócone przodem w lewa stron?. Teraz wystarczy tylko zawiesi? ubranie w szafie. Fajnie by??oby, aby przy porz?dkach uczestniczy??o twoje dziecko. Mo??esz przyjrze? si? jak zawiesza lub uk??ada ono swoje ciuszki, (ch??opcy rzadko uk??adaj? je...:)) Pozwoli ci to na zaobserwowanie, co jest dla niego wygodne, a jednocze??nie dzi?ki temu zacznie uczy? si? utrzymywa? swój pokój w czysto??ci. Dodatkowa korzy??? to w???czenie dziecka do wspó??pracy i wspólne sp?dzenie czasu. 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency